Juryhandleiding

Doet u mee aan De Inktaap 2019? Dan ontvangt u de digitale juryhandleiding begin volgend schooljaar via het startpakket dat iedere deelnemer bij inschrijving toegestuurd krijgt. De juryhandleiding is ook op te vragen door een e-mail te sturen naar inktaap@passionatebulkboek.nl.

 

Volg onsVolg ons

Word FanWord Fan

Powered by Passionate Bulkboek

Passionate Bulkboek ontwikkelt activiteiten voor jongeren met als doel hen te interesseren voor culturele uitingen in het algemeen en letteren in het bijzonder. Jongeren worden bereikt via educatieve projecten in het voortgezet onderwijs en vrijetijdsproducten die zich op dezelfde jongeren richten.

Lees Meer